Veterinárne služby, liečba a prevencia ochorení zvierat pre okres Levice, Žarnovica, Zlaté Moravce, Nitra, Žiar nad Hronom

Mobilná veterinárna ošetrovňa

pre okresy Levice, Zlaté Moravce, Nitra,
Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Odporúčania pred návštevou veterinárnára

mackaNaše odporúčania sú smerované hlavne na chovateľov psov ako najčastejších klientov. Ich primerané rešpektovanie však má svoj zmysel aj pri chovateľoch iných domácich zvierat. Pretože návšteva veterinárneho lekára obnáša stres pre vaše zviera a niekedy aj pre vás, dovolili sme si spísať odporúčania, ktoré chápte hlavne ako prosbu pred návštevou u nás. Veríme, že ich akceptovaním uľahčíme život vám, zvieraťu a v konečnom dôsledku všetkým zúčastneným.

  • buldogpred veterinárnym vyšetrením nezabudnite vaše zviera vyvenčiť, stres často zapríčiňuje, že sa zviera vyprázdni v nevhodnej chvíli
  • 24 hodín pred operáciou (čas upresní veterinár pri objednávaní na operáciu) nedávajte zvieraťu kozumovať žiadne krmivo, kvôli minimalizovaniu komplikácií v priebehu operácie, prázdny žalúdok je pri narkóze nevyhnutnosťou
  • pri operačných zákrokoch kvôli nutnosti sústredenia veterinára a minimalizovaniu negatívnych reakcií zvieraťa, nie je možná vaša prítomnosť v ordinácii
  • nenechávajte veterinárne vyšetrenie na poslednú chvíľu, zanedbané stavy u otráv, infekčných chorôb a vážnych poranení môžu viesť k uhynutiu zvieraťa
  • neprehliadajte dlhotrvajúce chronické stavy zvieraťa
  • maciatkoprosíme dodržiavajte a akceptujte ordinačné hodiny určené na ošetrovanie, súrne prípady je možné po dohode ošetriť aj mimo ordinačné hodiny s pohotovostným príplatkom
  • v maximálnej možnej miere dodržiavajte rady veterinára (aplikácia liečiv, platia pravidlá ako v humánnej medicíne, čas ďalšej návštevy-kontroly...), ich nedodržiavaním, zľahčovaním, alebo neakceptovaním stráca liečba maximálnu účinnosť ako i zmysel, zviera zbytočne trpí čo môže negatívne vplývať na jeho ďalšie zdravie a vy strácate financie, ktoré vynakladáte na liečbu ako i váš čas
  • netrpezlivosť pri liečbe nemá miesto, vyčkajte, kým sa dostavia reakcie na liečbu, i keď sa môžu prejaviť po pár hodinách, môžu sa takisto prejaviť aj po niekoľkých dňoch
  • zabezpečte pre svojho psa náhubok a vodítko (aj keď ste presvedčení o mierumilovnosti vášho psa), pri neznámom človeku môže zviera reagovať nepredvídateľne
  • buďte pripravení aj na to, že vaše zviera budete musieť v prípade nervózneho správania sa, znehybniť pri zákroku