Veterinár

Mobilná veterinárna ošetrovňa

pre okresy Levice, Zlaté Moravce, Nitra,
Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Stalo sa v ordinácii

Keď zákazník prestáva byť pánom

I. 2011 - Kozárovce. Sučka bernského salašníckeho psa v ťažkom zápalovom stave, podchladená po silných mrazoch. Stav bol naozaj kritický. Na stave sučky sa okrem silných mrazov, významne podpísala nekvalitná strava. Nasadená antibiotická liečba a podporná terapia. Liečba bola aplikovaná pri troch návštevách, počas troch dní po sebe. Pri 4. návšteve dohodnutej na 1. 1. 2011, sa po príjazde k domu zákazníčky, zhasli svetlá v dome a na následný telefonát reagovala zákazníčka vypnutím telefónu. Predpoklad je ten, že pes sa po liečbe čiastočne zotavil a z toho dôvodu a týmto spôsobom, zákazníčka zreteľne demonštrovala svoju vôľu ukončiť liečbu a nevôľu ďalšieho pokračovania v liečbe. Zostáva pripomenúť, že ani raz počas 3 návštev, nebol účtovaný poplatok za príjazd ani príplatok za pohotovosť, napriek tomu, že sa jednalo o sviatočné dni. Dva dni po tejto udalosti sa zákazníčka ozvala s tým, že stav psa sa zhoršil. Je to logické, pretože došlo k prerušeniu antibiotickej liečby, čím klesla hladina antibiotík v tele. Takéto správanie zákazníka je z našej strany vnímané ako porušenie vzájomnej dôvery. Preto ďalšia liečba ako i spolupráca je bezpredmetná. Dôvodom nie sú osobné pocity, ale nutnosť ochrany finančnej stability poskytovania veterinárnej služby.
Všetkých naších zákazníkov prosíme, aby v prípade akejkoľvek zmeny postoja k liečbe, oznámili ju dostatočne včas. Prosíme Vás o komunikáciu. Každý môže zmeniť názor, ale dôležité je oboznámiť s ním partnera korektnou formou.

Čiastočné ochrnutie

VI., IX. 2010 - I. 2011 - Tlmače - ochrnutie zadných nôh, spôsobené zápalovým procesom, neznámeho pôvodu. Zápalový proces bol vyliečený antibiotickou liečbou. Citlivosť zadných končatín zostala zachovaná. Okamžite mala nasledovať fyzioterapia a pravidelné cvičenie. Žiaľ z objektívnych príčin sa tak hneď nestalo a došlo k ochabnutiu svalov. Napriek nepriaznivým prognózam a odporúčaniam iných lekárov, rozhodol sa pán a jeho pes od septembra 2010 pre pravidelné precvičovanie v našej ordinácii. Pozitívne výsledky sa dostavili. Pes sa dokáže sám pohybovať. Udrží stabilitu a prejde niekoľko 100m. Síce s problémami, ale bojuje s nepriazňou. Jeho pánovi patrí vďaka, za jeho trpezlivosť a že mu dal šancu, aj keď nikto iný neveril. Určite nie je vyhrané, ale veríme, že zlepšovanie stavu bude pokračovať, pretože pri týchto stavoch sa nedá predvídať kedy výsledok liečby vráti psa do normálu.

Pôrod mačky - cisársky rez

IV. 2009 - staršia mačka s komplikáciami pri pôrode. Príčinou bolo mŕtve mačiatko v pôrodných cestách. Tento stav trval zrejme dlhšie ako jeden deň, pretože aj ostatné mačiatka boli uhynuté. Na bruchu v podkoží sa mačke vytvorilo rosiahle podkožné krvácanie, brušná stena bola oslabená. Stav bol kritický, riziko uhynutia pri narkóze, vzhľadom na jej vyčerpanie bolo veľké. Napriek tomuto stavu, tento zákrok prežila a zotavila sa. Na tomto príklade je vidieť, že podceňovanie dlhého a nezvyklého priebeh pôrodu, môže skončiť vážnymi komplikáciami.

Operácia nádoru mliečnej žľazy

III. 2009 - náročná operácia nádoru veľkosti citrónu u 10 ročnej sučky retrievera. Vzhľadom na typ nádoru(hemangióm - nádor krvných ciev), komplikoval operáciu silným krávcaním. Operácia prebehla úspešne a psia pacientka bola už na druhý deň aktívna a veselá. Po operácii tohto typu je potrebné pozorne sledovať ďalší vývoj zdravotného stavu a prípadné nežiadúce zmeny. Aj v tomto prípade, tak ako vo väčšine zdravotných problémov zvierat sa náročnosti a rizikám pri operačnom zákroku dalo predísť, skoršou návštevou veterinára.

Samoliečba alebo jedna pani povedala

III. 2009 - priebežne celý rok, chodia do ordinácie majitelia s ich zvieratami, na ktorých aplikovali samoliečbu rôzneho typu, rozsahu a časovéh priebehu. Zvieratá majú už vážnejšie poškodenia zdravia, niekedy žiaľ aj nevratného charakteru. Majitelia obvykle tvrdia, že radu dostali v humánnych lekárňach, kde im predali lekárnikom odporúčané liečivo. V tejto súvislosti, je na mieste upozorniť majiteľov zvierat, že lekárnici nemajú dostatočné skúsenosti ako i zodpovedajúce medicínske vzdelanie, na posúdenie vplyvov humánnych, ale i veterinárnych liečebných preparátov na zvierací organizmus. Preto riskujete v tom lepšom prípade, zbytočnú investíciu bez výraznejšieho efektu a v tom horšom prípade, poškodenie zdravia zvierat, ktoré môže byť aj trvalé. Podobné výsledky môžu priniesť susedské rady na repíkové, harmančekové, alebo vitamínové kúry pre zvieracích pacientov.

Utrácanie, eutanázia, likvidácia?

II. 2009 - v poslednom čase sa rozmohli žiadosti chovateľov o utrácanie ich zvierat. A to z rôznych, často podivných dôvodov. Avšak jediným zákonným dôvodom na utratenie zvieraťa, je ukončenie jeho trápenia spôsobeného chorobou, alebo zranením (okrem ohrozenia ľudského života, nebezpečným zvieraťom). Mieru utrpenia zvieraťa a nezvratnosti tohoto stavu, určuje veterinárny lekár, nie chovateľ! Nie je na mieste naliehať na lekára! Utrácanie zvierat je ošetrené zákonom na ochranu zvierat. Dôvodom na utrácanie nie je staroba, slepota, túlanie, alebo nebodaj nadbytočnosť zvieraťa.

Otrava nervovým jedom

II. 2009 - Nový Tekov - kocúr s vážnymi príznakmi otravy nervovým jedom. Slintanie, epileptické záchvaty, celkové narušenie životných funkcíí. Po krátkej a intenzívnej medikamentóznej liečbe sa kocúr zotavil. V tejto súvislosti, upozrňujeme chovateľov, že medzi nami žijú ľudia, ktorí svojvoľne rozsýpajú jedy rôzneho druhu a nebezpečnosti na rôznych miestach, so zámerom likvidácie psov a mačiek. Tieto činy sú trestné a sú verejným ohrozením zdravia a života, nielen zvierat ale aj ľudí! Ak o takomto počínaní máte informácie oznámte to čo najskôr polícii.

Pôrod - yorkshirský teriér II.

I. 2009 - Tlmače - ťažký priebeh pôrodu u yorkshirského teriéra. Bolo nutné previesť cisársky rez, pretože v pôrodných cestách uviazlo veľké šteniatko. Šteniatko uhynulo udusením. Druhé šteniatko sa podarilo vďaka cisárskemu rezu úspešne odrodiť. Matka pôrod prežila a zotavila sa po operácii. Tu treba uviesť, že pôrody ušľachtilých plemien, nesú so sebo zdravotné riziká a pôrod ponechaný "na prírodu", nemusí prebehnúť úspešne. Nielen pred pôrodom, ale i pred krytím a výberom krycieho psa je vhodné poradiť sa aj s veterinárom. Výber krycieho psa v tomto prípade ovplynil veľkosť šteniatok a v kombinácií s útlou stavbou tela sučky vyústil v uvedených komplikáciách.

Pôrod - yorkshirský teriér I

XII. 2008 - Lipník - hladký priebeh pôrodu u prvorodičky yorkshirského teriéra, výsledkom ktorého boli 3 zdravé šteniatka. U sučky prebehla pred nakrytím liečba cýst na vaječníkoch. Treba oceniť zodpovedný prístup majiteľov, ktorí sa od prvotných problémov u sučky s cystami až po predpôrodnú prípravu informovali na možnosti, riziká ako i odborné rady a postupy. Aj vďaka výbornej spolupráci a dôvere majiteľov v liečebné postupy, sa dnes sučka teší zdraviu a noví majitelia, veselým a zdravým šteniatkam.

Borelióza

XI. 2008 - Nový Tekov - liečenie psa postihnutého boreliózou, ťažké a celkové ochrnutie, úplná nevládnosť. Aj napriek tomu, že majitelia psa prišli do ordinácie v neskorej fáze ochorenia, patrí im pochvala za zodpovedný prístup v následnej a dlhej liečbe. Nebyť ich snahy a trpezlivosti, medikamentózna liečba psa by nebola úspešná. Podobný prípad s ľahším postihnutím, avšak u starého psa v Rybníku, viedlo až k utrateniu psa. Borelióze je možné predchádzať vakcináciou.

Operácia nádoru

II. 2008 - Čajkov - malý psík, kríženec, operácia nádoru semenníku. Vyoperovaný nádor mal hmotnosť 350g, pes vážil 8kg. Náročná operácia prebehla úspešne, psík sa po niekoľkých dňoch bez komplikácií zotavil.